ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Bülent YılmazProf. Dr. Bülent Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye

1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nü bitirmiştir. Gazi Üniversitesi Kütüphanesi’nde uzman olarak çalışmıştır. Yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde tamamlamış, aynı Bölümde 1998 yılında Yrd. Doçent, 2000 yılında Doçent ve 2005 yılında profesör olmuştur. Ulusal ve Avrupa Birliği kapsamında uluslararası proje ve araştırmalar yürütmüştür. Çeşitli ülkelere bilimsel amaçlı ziyaretler gerçekleştirmiştir. 2006 yılından bu yana Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerlerini düzenlemektedir. Bazı bilimsel dergilerin hakem kurulu üyesidir. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Kütüphaneciler Derneği Düşünce Özgürlüğü Grubu Başkanlığı, Türk Kütüphaneciler Derneği Mesleki Etik Grubu üyeliği ve Türk Kütüphaneciliği dergisi editörlüğü, Bilgi Dünyası dergisi editör yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Halen, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı ve öğretim üyesi olup, iletişim, mesleki etik, Anadolu uygarlıkları, bilgi toplumu, bilgi politikası, halk kütüphaneleri, okuma kültürü, dijitalleştirme ve bilginin düzenlenmesi konularında ders ve araştırmalarını sürdürmektedir.


Prof. Dr. Saime Özlem Gökkurt Demirel 

Ankara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye

Özlem Gökkurt, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik bölümü mezunudur. Atıf İndeksi ve Atıf Analizi tezi ile doktora öğrenimini tamamlamıştır. UNICEF, ODTÜ ve Merkez Bankası ‘nda kütüphaneci olarak görev yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde asistan olmuş; 2000-2005 yılları arasında akademik çalışmalarını ABD’nin NY eyaletinde St. John’s Üniversitesi’nde yürütmüştür. Halen, Ankara Üniversitesi’nde Bibliyometrinin yanısıra bilgi kaynakları yönetimi, kavramsal dizin ve dizinleme, sınıflandırma, metadata gibi içerik yönetimi araçları geliştirme ve elektronik belge yönetimi konularında çalışmaktadır.

Üniversite Kütüphaneleri ve Ulusal Akademik e- Yayınlar: “Büyük Büyük Dev Açık Kütüphane Düşü”

Bilgi teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü değişim ve gelişim bilimsel iletişimin yöntem ve ortamlarını bütünüyle değiştirmiştir. Bu değişim, akademi ve bilim dünyasının kalbi olan kütüphaneleri hızlı bir uyum sürecinin içine çekmiştir. Kütüphane dermelerinin elektronik yayın içeren ticari veri tabanlarıyla zenginleşmesinde yaşanan ivme özellikle bilim çevrelerinde kullanıcının bilgi erişim ve paylaşımını basılı kaynaklardan elektronik kaynaklara yönlendirmesine ortam sağlamıştır. Ancak elektronik yayınların kullanım değerinin artmasına karşın kütüphanelerin bu yayınları alım gücünde artış sağlanamamıştır. Özellikle son yirmi yıl içinde enflasyon oranlarında artışın yaşandığı ülkelerde izlenen konsorsiyal alım politikalarının Ülkemizde de benimsenmesi kaçınılmaz olmuştur. Üniversite kütüphaneleri, sınırlı kaynakların birden çok kütüphane tarafından paylaşılarak kullanım alanının yaygınlaştırılması için kaynak yönetimi politika ve stratejilerini yeniden gözden geçirerek alternatif modellerin arayışına yönelmişlerdir.  Başladığı günden bu güne, açık erişim yayıncılığının ülkemizde bilimsel iletişime önemli bir açılım sağladığı gözlenmektedir. Açık erişim yayıncılığı, ticari veri tabanlarının elektronik bilgi kaynaklarının üretimi ve pazarlanmasındaki monopolist yaklaşımlarına karşı bir hareket olarak gelişim gösteren ve bugün itibar sahibi ticari yayınevlerinin de belli oranlarda katılımı sağladığı yenilikçi bir uygulamadır. Çok sayıda Üniversitenin de kurumsal politikalarıyla bağımsız olarak eklemlendiği ve bugün ulusal bir politikaya evrilme aşamasında olan açık erişim yayıncılığının benimsetilmesinde meslektaşlarımızın çok önemli girişim ve çabaları bulunmaktadır. Bu konuda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, üniversite kütüphanelerimizin dijital dünyada öngörülen teknolojik gelişme ve örgün eşgüdüm paralelinde sürüp giden uyum mücadelesini,  teknik alt yapı, insan gücü ve bütçe gibi kısıtlar bütününde düşündüğümüzde, yeterli ve yetkin düzeyde gerçekleştiremeyeceği kaygısını taşımaktayız. Kütüphaneciler ve bilimsel bilgi yayımındaki tüm paydaşlar elektronik yayıncılık sektöründe alternatif ve ulusal ölçekli konsorsiyal uygulamala ile kaynaklarını birleştirmek yeni stratejiler ortaya koymak durumundadırlar.

Muhteşem Önder
Özyeğin Üniversitesi, Kütüphane Direktörü, Türkiye

Lisans eğitimine Deniz Harp Okulu Elektrik Elektronik bölümünde başlayan Önder, 2 senelik eğitimden sonra; İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2013 yılında Özyeğin Üniversitesi İngilizce İşletme dalında tamamladı. Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde dolaşım ve referans kütüphanecisi olarak sekiz yıllık görev süresinin ardından, 2008 yılında Özyeğin Üniversitesi bünyesine Fakülte Kütüphanecisi olarak katılmıştır. 2012 – 2016 yılları arasında Kullanıcı Hizmetleri Ekip Yöneticisi olarak çalışmıştır. Ağustos 2016 itibariyle Kütüphane Direktör Vekili olan Önder, Şubat 2017 itibariyle Kütüphane Direktörü olarak görevine devam etmektedir. Uzmanlık alanları arasında elektronik kaynak yönetimi ve bilgi okuryazarlığı yer almaktadır.