Yazarlar İçin

ÜNAK2017’da sunulan bildiriler elektronik ortamda hazırlanacak ve ÜNAK2017 Bildiriler başlığı altında e-kitap olarak basılacaktır. Bu nedenle bildiri sahipleri çalışmalarını Bildiri Sablonu’na uygun biçimde düzenlemeleri gerekmektedir. Ayrıca, bildiri sahipleri, bildiri özetlerini 03 Temmuz 2017 tarihine kadar Sempozyum Yönetim Sistemi’ne yüklemelidirler.

Kabul edilen bildiriler 14 Ağustos 2017 tarihinde ilan edilecektir. Bildiri sahipleri bildirilerini Sempozyum Yönetim Sistemi ‘nden takip edebilirler.

“Bildiri özetleri en az 100 en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. Özette araştırmanın amacına, kapsamına, araştırma sorularına yer verilmeli, yöntem, bulgular ve sonuçlara kısaca değinilmelidir.” Ön değerlendirmede belirtilen biçimde hazırlanmayan bildiri özetleri dikkate alınmayacaktır.

Bildiri tam metinleri Sempozyum Komitesi tarafından değerlendirilecektir.