Komiteler

Düzenleme Komitesi

1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla, Kara Harp Okulu, Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve YÖK Dokümantasyon Merkezi’nde çalışan Fatih Kumsel, Çankaya Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitelerinde Kütüphane Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Emekli olan Kumsel 2006-2008 yılları arasında ÜNAK YK Bşk. Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. ANKOS Derneği kurucu üyesi ve TKD üyesidir. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi, YÖK Dokümantasyon Merkezinde görev yapmış ve çeşitli özel sektör kurumlarında arşiv ve kütüphane kurulması çalışmaları yapmıştır. 1992 yılında EBSCO Information Services’da göreve başlayan Saros 1995 yılında Genel Müdür olmuş ve 2012 yılında emekli oluncaya kadar bu kurumda görevine devam etmiştir. ÜNAK ve TKD üyesidir.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik bölümünden 1994 yılında mezun olan Yücel 1996 yılında Kırıkkale Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nda Kütüphaneci olarak göreve başladı. 2008 yılında Kırıkkale Üniversitesi’nden ayrılarak PTT Genel Müdürlüğü’nde memur olarak çalıştı. PTT Genel Müdürlüğü’nde üç yıl çalıştıktan sonra tekrar Kırıkkale Üniversitesi’nde göreve başladı. 10.03.2011 tarihinde itibaren Kırıkkale Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

1987 yılında Hacettepe Üniv. Kütüphanecilik Bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Aralık 1987’den Eylül 2007’ye kadar Bilkent Üniv. Kütüphanesi’nde, Eylül 2007-Mart 2013 tarihleri arasında Atılım Üniv. Kütüphanesi’nde çalışan Baytur Mart 2013 sonunda emekli olmuştur. 1994-2004 yılları arasında Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi ve Genel Merkez Yönetim Kurullarında görev yapan Baytur, 2002-2004 yılları arasında Türk Kütüphaneciliği dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmüştür. 2003-2007 yılları arasında da ANKOS – Web of Science (WOS) Veritabanı Sorumlusu olarak görev yapmıştır.

2000 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Fak. Doküm. Ve Enf. Böl’den mezuniyeti sonrası Atılım Üniv., Ank. Üniv. Geliştirme Vakfı Koleji, THK Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniv. de görev yapan Orhan,  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde uzman olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı’ndan 2001 yılında birincilikle mezun olmuştur. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini ve 2016 yılında da doktora programını tamamlamıştır. Eylül 2011-Şubat 2012 tarihleri arasında Polonya’da Nicolaus Copernicus Üniversitesi’nde ERASMUS Öğrenim Hareketliliği Doktora Programını tamamlamıştır. TKD Ankara Şubesi X. Dönem Yönetim Kurulu üyeliği (2004-2006), TKD Halkla İlişkiler Sürekli Grubu üye ve başkanlığı (2005-2010), Kültür ve Sanatta Bilişim Uzmanlık Grubu (Türkiye Bilişim Derneği içerisinde) üyeliği (2014-) görevlerinde bulundu. “TKD Düşünceler Bülteni” editörlüğü ve yazı işleri sorumluluğu (2004-2006), “TKD-HİG E-Bülteni: TKD Halkla İlişkiler Sürekli Grubu Yayın Organı” editörlüğü (2007- 2010) ve “Bilgi Dünyası” dergisinin editör yardımcılığı (2012-2016) görevlerini üstlendi. Temmuz 2016’dan bu yana “Bilgi Dünyası” dergisinin editörlük görevini sürdürmektedir. Emily Dean Birincilik Ödülü alan Çakmak’ın çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmış makale ve bildirileri bulunmaktadır. TMMOB Mimarlar Odası Bilgi ve Belge Merkezi’nde kütüphaneci olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Yerel Komite

Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu. 1 Mart 2016’dan bu yana Atılım Üniversitesi Kütüphane direktörü olarak görev yapmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde 2015-2016 yıllarında Kurumsal İletişim Kütüphanecisi, 2006 – 2015 yıllarında Daire Başkan Yardımcısı, 2005-2006 yıllarında Süreli Yayınlar ve Elektronik Kaynaklar Birim sorumlusu ve 2001-2005 yıllarında ise referans kütüphanecisi olarak görev yaptı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde Hizmet Kalitesi Ölçümü” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. 2002’den bu yana ANKOS’ta (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu), 2006’dan bu yana da TKD’de (Türk Kütüphaneciler Derneği) görev almaktadır. 2006’dan bu yana bir çok uluslararası bilimsel yayınevi danışma kurullarında yer almaktadır.

1977 Rize Çamlıhemşin’de doğdu. Üniversite öğrenimimi Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği ‘nde devam ederken 1997 yılında Fransa’ya gitti. 2004 yılında kariyerine, Fransa Çevre ve sürekli Gelişim Bakanlığı’nda arşivist olarak başladı. 2 yıllık görev süresinin ardından 2006 yılında, Paris 92. bölgesi Villeneuve Belediyesine Arşiv ve Dökümantasyon birimi müdür yardımcısı olarak atandı. Fransa Angers Üniversitesi Kütüphane ve Arşiv yönetimi mesleki lisans denkliği vardır. Türkiye’de belediyelerin kütüphane ve arşiv hizmetlerine yönelik yönetmelik ve strateji belgesi hazırlamak amacıyla oluşturulan çalışma grubunda görev almaktadır

Hacettepe Üniversitesi bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Atılım Üniversitesi Kütüphanesinde göreve başladı. Kütüphanede sırası ile Süreli yayınlar ve Elektronik Kaynaklar, Açık Arşiv ve Bilgi Teknolojileri Birimlerinde çalışmıştır. Şu anda Kütüphane Kurumsal İletişim Sorumlusu olarak görevini sürdüren Dinçer Azapcı, kurum içi eğitimler, kütüphane tanıtımı ve reklam faaliyetleri, etkinlik organizasyonları, sosyal medya yönetimi ve hizmet standardının sağlanmasına yönelik konularda koordinasyonu sağlamaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Dokümantasyon ve Enformasyon Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu. 2004 yılında Atılım Üniversitesi Kütüphanesi Süreli Yayınlar ve Elektronik Kaynaklar Birimi’nde göreve başladı. 2017 Mayıs ayından itibaren Ankara Dijital Kent Arşivi Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2. sınıf öğrencisidir.