Önemli Tarihler

 • İLK DUYURU

  6 Mart 2017

 • İKİNCİ DUYURU

  17 Nisan 2017

 • ÜÇÜNCÜ DUYURU

  22 Mayıs 2017

 • BİLDİRi VE SUNUM ÖZETLERİNİN GÖNDERİMİ

  03 Temmuz 2017

 • BİLDİRİ VE SUNUM ÖZETLERİNİN KABULÜ

  14 Ağustos 2017

 • BİLDİRİ VE SUNUMLARIN TAM METİNLERİNİN GÖNDERİLMESİ

  18 Eylül 2017

 • SEMPOZYUM

  12-14 Ekim 2017