12 EKİM PERŞEMBE
08.45 – 10.00 KAYIT İŞLEMLERİ
10.00 – 10.45İSTİKLAL MARŞI, SAYGI DURUŞU VE AÇILIŞ KONUŞMALARI

M. Fatih Kumsel

ÜNAK Derneği Başkanı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Hasan Emre Akbayrak

TKD Başkan Yardımcısı  ; Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. Serkan Eryılmaz

Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı

10.45 – 11.05DAVETLİ KONUŞMACI

Prof. Dr. Bülent Yılmaz – Hacettepe Üniversitesi

“Kütüphanelerin Geleceği; Eğilimler Bazı Tahminler”

11.05 – 11.30KAHVE ARASI
11.30 – 11.50Kemal Çelik – GALE CENGAGE

“GALE Reference Complete Kütüphaneniz İçin Eksiksiz Dijital Çözüm”

11.50 – 12.10Banu Çermikli – Atılım Üniversitesi

“Bilgi Kaynaklarına Erişim Sorunu”

12.10 – 12.30Yrd. Doç. Dr. Güssün Güneş, Müceyla Eriş,İlkay Tahsin Demirkol– Marmara Üniversitesi

“Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi İle İlgili 23 Thıngs”

12.30 – 13.30YEMEK MOLASI
13.30 – 13.50DAVETLİ KONUŞMACI

Muhteşem Hakkı Önder– Özyeğin Üniversitesi

“Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi”

13.50 – 14.10Seymur Rasulov – EBSCO Information Services

“Elektronik Kitap Temini Süreçlerine Yenilikçi Bakış Açısı GOBI eBooks”

14.10 – 14.30Ömer Orhan– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

“Derme Geliştirme Politikası Bağlamında Türkiye Üniversite Kütüphaneleri ve Elektronik Kaynak Yönetimi”

14.30 – 14.50Gönül Kafalı Can, Gültekin Gürdal – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

“E Kaynakların Seçim ve Yönetimi”

14.50 – 15.10Şahin Giray- Springer Nature

“Springer Nature eKitapKoleksiyonları : Analizler ve Türkiye Genel Durumu”

15.10 – 15.30KAHVE ARASI
15.30 – 15.50Zeynep İspir, Haşim Markuş– Özyeğin Üniversitesi

“E Kaynak Yönetimi ve E Kaynak Yönetiminde Kullanıcı Eğitiminin Önemi”

15.50 – 16.10Hatice Uzun–Tansu Yanık – Hacettepe Üniversitesi

“Bilgi Merkezlerinde Toplam Kalite Yönetimi”

16.10 – 16.30Hüseyin Kaya– Atılım Üniversitesi

“Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetiminde Bir Öneri Neo4J”

16.30 – 16.50Celal Özkan– Informascope

“TURCADEMY ; Türkiye’nin Önde Gelen Akademik Yayınevleri Tek Platformda”

13 EKİM CUMA
09.45 – 10.05Betül Özdemir Güran, Hüseyin Kaya– Atılım Üniversitesi

“Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti’nin Akademik Kütüphanelerde Koleksiyon Yönetimine Etkisi: Kadriye Zaim Kütüphanesi Örneği”

10.05 – 10.25Yrd. Doç. Dr. Burcu Umut Zan – Çankırı Karatekin Üniversitesi

“Kaynak Yönetiminde ParetoYasası”

10.25 – 10.45Doğan Küsmüş – EBSCO Information Services

“RosettaStone : DünyanınBir Numaralı Dil Online Eğitim Seti (30 dil)”

10.45 – 11.05KAHVE ARASI
11.05 – 11.25DAVETLİ KONUŞMACI

Prof. Dr. Saime Özlem Gökkurt Demirtel – Ankara Üniversitesi

“Üniversite Kütüphaneleri ve Ulusal Akademik E-Yayınlar “Büyük Büyük Dev Açık Kütüphane Düşü”

11.25 – 11.45Semih Bakar – TechKnowledge

“Yeni Nesil E-Kütüphane Portalı : DeepKnowledge”

11.45 – 12.05Burcu Böke, Dr. Ebru Kaya, Türkan Barutçu, Taner Korkmaz – Bilkent Üniversitesi

“Bilkent Üniversitesi Kütüphanesinde Hasan Ali Yücel Bağış Koleksiyonuna Yönelik Dijitalleştirme Çabaları”

12.05 – 13.45YEMEK MOLASI
13.45 – 14.05Bahattin Demirelli, Recep Zogo, Selda Yağcı  – Trakya Üniversitesi

“Kamu Kütüphaneleri Bütçeleri ve Elektronik Kaynakların Ödeme Süreçleri”

14.05 – 14.25Mine Tonta – Emerald

“Üniversite Kütüphaneleri İçin Yeni Bir Kaynak Türü;VakaÇalışmaları”

14.25 – 14.45Dr. Güleda Düzyol Doğan, Julie Zhu, Dr. Zehra Taşkın – Hacettepe Üniversitesi

“Web Keşif Araçlarının Türkiye’deki Üniversite Kütüphanelerinde Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme”

15.05 – 15.25Serkan İpekçi – Girne Amerikan Üniversitesi

“2010 Yılından Günümüze KKTC’de Kurulan Üniversitelerin Kütüphane Personel Politikaları”

15.25 –  15.45KAHVE ARASI
15.45 – 16.05Nurhan Kabakulak – Yeditepe Üniversitesi

“E – Kaynak Koleksiyon Geliştirme Süreci ve Koleksiyon Kullanımını Arttırma Yöntemleri: Yeditepe Üniversitesi Örneği”

16.05 – 16.25Doç. Dr. Ahmet Bedri Özer – SOBIAD – İntihalnet

“Kütüphanecilikte Milli Yazılımlar”

16.25 – 16.45Yrd. Doç. Dr. Didar Bayır – İstanbul Medeniyet Üniversitesi

“Değişen Organizasyon Kültürü ve 21. Yüzyılın Bilgi Profesyonelleri”

16.45 – 17.05Prof. Dr. Coşkun Polat, Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya – Çankırı Karatekin Üniversitesi

“Kütüphane Bilgi Kaynaklarının Etkin Kullanımında Konu Uzmanlığı ve Konu Rehberleri”

14 EKİM CUMARTESİ
10.00 – 10.20Zeynep Aykut, Dr. Ebru Kaya – Bilkent Üniversitesi

“Üniversite Kütüphanelerinin Akademik Yaşamdaki Yeri”

10.20 – 10.45Betül Kurt – Yeditepe Üniversitesi

“Değişen Dünyada Elektronikleşen Bilgi Kaynakları”

10.45 –  11.15KAHVE ARASI
11.15 – 11.35Mandana Mir Moftakhari, Dr. Ebru Kaya – Bilkent Üniversitesi

“Kütüphaneler Yapılan Yatırımlara Değer Mi?”

11.35 – 11.55Ayşe Korkmaz – Atılım Üniversitesi, Hakan Dikbaş – TAKEV Okulları

“Metaforlarla Elektronik Kaynak Algısı”

11.55 – 12.15Dilek temenniler kapanış

*Elimizde olmayan nedenlerle programda değişiklikler olabilir.

Program*